preloder
0
  • Nie masz nic w koszyku.

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług www.morelink.pl poprzez Serwis.

Informacje o metodzie gromadzenia i przetwarzania danych oraz innych prawach użytkowników, zostały opracowanie w nawiązaniu do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1)

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Ranking Mariusz Interewicz, ul. Szpitalna 85/43, 16-400 Suwałki, NIP: 844 220 67 31, REGON: 200377678, email:mariusz@morelink.pl

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez wypełnienie pól formularza przy składaniu zamówienia przez użytkownika
b) podczas tworzenia konta przez użytkownika
c) poprzez gromadzenie plików “cookies”
d) poprzez informacje dobrowolnie podane przez użytkownika podczas korzystania z formularza kontaktowego
e) poprzez Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.
f) poprzez kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu.
g) poprzez logi serwera

5. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika
b) sprostowania danych
c) usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) przeniesienia danych

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

7. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

9. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

Zapisowi mogą podlegać:

a) zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
b) czas nadejścia zapytania,
c) czas wysłania odpowiedzi,
d) informacje o przeglądarce użytkownika,
e) informacje o adresie IP,

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.morelink.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Akceptujemy płatności przez PayPal i DotPay. Podczas przetwarzania płatności niektóre z twoich danych zostaną przekazane, w tym informacje wymagane do przetworzenia lub obsługi płatności, takie jak wartość zamówienia i informacje rozliczeniowe.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt”

Polityka została ostatnio zaktualizowana: 21.05.2018